Arrow
Arrow
Slider

Oferta

Oferta

Oferowany zakres prowadzonych przez nasza firmę usług obejmuje:

CREDIT Bartłomiej Osowski

Adresul. Zakole 14/1
62-510 Konin
NIP665-260-67-66
REGON361661437
Tel/Fax+48 63 242-31-58
+48 63 218-91-91
+48 502-080-702
+48 783-108-361
fax: +48 63 242-31-58
E-mailmarzenaosowska@op.pl

Usługi Księgowe

Formularz kontaktowy

 

Świadczymy pełny zakres usług z zakresu księgowości rachunkowej. Rozliczamy firmy o różnych formach działalności, zarówno w biurze firmy jak również na życzenie klienta, oferujemy możliwość kompleksowego nadzoru nad prowadzeniem księgowości w siedzibie firmy Klienta. Obsługujemy firmy rozliczające się przy pomocy uproszczonych metod księgowości: Książka Przychodów i Rozchodów, Ryczałt czy Karta Podatkowa.

 • Prowadzenie Ksiąg Rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
 • Prowadzenie rozliczeń na zasadach Książki Przychodów i Rozchodów
 • Prowadzenie rozliczeń Ewidencji Ryczałtowych
 • Prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT w tym WNT, WDT
 • Sporządzanie i składanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych
 • Kontakty z urzędami podatkowymi i pomoc w trakcie kontroli podatkowych
 • Przygotowywanie sprawozdań statystycznych GUS
 • Wnioski kredytowe
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • Sporządzanie deklaracji INTRASTAT

Kadry i Płace

Obsługa kadrowo - płacowa, którą oferujemy naszym klientom obejmuje, cały proces związany z zatrudnieniem pracowników. Oprócz naliczania wynagrodzeń i sporządzania deklaracji rozliczeniowych do ZUS wyręczymy także Państwa we wszelkich obowiązkach związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej.

 • Sporządzanie miesięcznych list wynagrodzeń pracowników
 • Przesyłanie deklaracji do ZUS elektronicznie przy pomocy podpisu kwalifikowanego
 • Sporządzanie umów o pracę, świadectw pracy i innych dokumentów związanych z zatrudnieniem
 • Na życzenie klienta prowadzenie akt osobowych i obsługi firm w zakresie spraw BHP
 • Przygotowywanie rocznych rozliczeń podatkowych
 • Obsługa umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło)
 • Rejestrację przedsiębiorstwa i jego pracowników w Urzędzie Skarbowym i ZUS
 • Sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych pracowników
 • Sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych przedsiębiorstwa
 • Kierowanie pracowników na badania lekarskie wymagane przepisami prawa pracy
 • Sporządzanie raportów statystycznych wymaganych przepisami prawa pracy
 • Reprezentowanie przedsiębiorstwa, w tym pomoc podczas kontroli z Inspekcji Pracy, ZUS czy Urzędu Skarbowego

Obsługa podatkowa

Bieżąca obsługa podatkowa obejmuje:

 • Rozliczenia podatkowe w zakresie CIT, PIT i VAT
 • Informowanie klienta o aktualizacji przepisów podatkowych mających wpływ na jego działalność gospodarczą
 • Wsparcie oraz pomoc niezbędne w przypadku kontroli podatkowych przeprowadzanych przez organy administracji państwowej oraz samorządowej
 • Możliwość reprezentowania klienta przed organami ZUS, US, UKS

Usługi dodatkowe

Świadczymy również wiele innych usług dodatkowych, m.in.:

 • Reprezentowanie Klienta w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
 • Reprezentowanie Klienta w Urzędzie Skarbowym oraz przed innymi organami kontroli skarbowej
 • Reprezentowanie Klienta przed organami celnymi i sądami administracyjnymi
 • Uczestniczenie w kontrolach podatkowych
 • Usługi w zakresie rozliczania opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska
 • Obsługa firm w zakresie spraw osobowych i BHP