Nadgodziny w sobotę, jakie zasady obowiązują?

Zarówno nadgodziny, jak i praca w dni wolne to kwestie ściśle regulowane przez Kodeks pracy. Na jakich zasadach odbywa się praca w sobotę? Czy pracownik może uzyskać rekompensatę pieniężną? Kiedy możliwy jest odbiór dnia wolnego? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w naszym artykule.

Kiedy pracodawca może wymagać nadgodzin w sobotę?

W standardowym rozkładzie czasu pracy sobota i niedziela są traktowane jako dni wolne. W związku z tym wykonywanie obowiązków zawodowych w weekend jest objęte szczególnymi regulacjami. Niektóre zapisy Kodeksu pracy odnoszą się dodatkowo do nadgodzin w te dni – warto zwrócić uwagę m.in. na sytuacje, w których pracodawca może wymagać od pracownika pracy w sobotę. Ustawodawca wyróżnia dwa przypadki, w których jest to dozwolone:

  • prowadzenie akcji ratowniczych, których celem jest ochrona życia lub zdrowia, ochrona mienia, ochrona środowiska lub usuwanie awarii;
  • wystąpienie szczególnych potrzeb pracodawcy.

Drugi punkt jest w pewnym stopniu otwarty na interpretację – należy jednak pamiętać, że pracodawca musi za każdym razem uzasadnić potrzebę nadgodzin w weekend. Odpowiednim argumentem może być np. nagły wzrost liczby zamówień. Co więcej, w przypadku pracownic w ciąży pracodawca nie może wymagać pracy w sobotę, z kolei osoby zajmujące się dzieckiem do 8. roku życia muszą wyrazić zgodę na nadgodziny.

Pracownik
fot. pl.freepik.com

Nadgodziny w sobotę – odbiór dnia wolnego

Pracownik wykonujący nadgodziny w sobotę jest uprawniony do odbioru dnia wolnego za pracę poza ustalonym rozkładem czasu pracy. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w art. 151 Kodeksu pracy. Co ważne, każdorazowo za nadgodziny w sobotę przysługuje pełny dzień wolny – nawet wtedy, gdy faktyczna liczba godzin pracy w ten dzień była mniejsza. Odbiór dnia wolnego powinien nastąpić do końca okresu rozliczeniowego, w którym wystąpiły nadgodziny. Warto przy tym zaznaczyć, że ten sam artykuł Kodeksu pracy wyklucza możliwość skorzystania z dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych przy odbiorze dnia wolnego.

Rekompensata pieniężna za pracę w weekend

Co do zasady za nadgodziny w sobotę przysługuje jedynie możliwość odbioru dnia wolnego, bez dodatkowej rekompensaty finansowej. Wyjątkiem jest sytuacja, w której pracodawca nie jest w stanie zapewnić dnia wolnego. Dochodzi wtedy do przekroczenia tygodniowej normy czasu pracy, co zobowiązuje pracodawcę do wypłaty nie tylko standardowego wynagrodzenia, lecz także dodatku w wysokości 100% za każdą godzinę pracy wykraczającą poza 40 godzin w tygodniu. Za kolejne godziny w sobotę (po upływie 8-godzinnego dnia pracy) przysługuje za to dodatek 50%.

Nadgodziny w sobotę – regulacje prawne a kary dla pracowników i pracodawców

Niestosowanie się do przepisów Kodeksu pracy może mieć istotne konsekwencje prawne zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. W pierwszym przypadku mowa przede wszystkim o karze za wykroczenie przeciwko prawom pracownika, czyli grzywna w wysokości od 1 000 do 30 000 zł. Jest ona nakładana w sytuacji, w której pracodawca odmówił udzielenia dodatkowego dnia wolnego za nadgodziny w sobotę, nie oferując przy tym rekompensaty finansowej. Z perspektywy pracownika należy natomiast pamiętać o jednym z obowiązków wynikających z prawa pracy, jakim jest dbanie o dobro zakładu pracy. Jeśli pracodawca działa zgodnie z limitami prawnymi, pracownik ma obowiązek wykonać polecenie pracy w sobotę – odmowa może być podstawą do kary porządkowej, a nawet do zwolnienia dyscyplinarnego.