Rejestracja do VAT – co warto wiedzieć?

VAT, czyli podatek od wartości dodanej (ang. „Value Added Tax”), odpowiada za ok. 50% przychodów w budżecie Polski. Jest to podatek naliczany na kolejnych etapach sprzedaży i zakupu usług lub produktów, który jest szczególnie istotny dla przedsiębiorców. Które firmy są objęte obowiązkiem rejestracji w roli płatnika VAT i jak wygląda ten proces?

Które firmy są zwolnione z podatku VAT?

Temat VAT-u warto zacząć od określenia firm, które nie są objęte obowiązkiem rejestracji. W polskim prawie funkcjonują dwa rodzaje zwolnień z płacenia podatku VAT – podmiotowe i przedmiotowe. Przy pierwszym z nich pod uwagę brana jest skala sprzedaży firmy, z kolei drugi skupia się na rodzaju sprzedawanych towarów lub usług. Limit sprzedaży dla zwolnienia podmiotowego wynosi 200 tys. zł rocznie, z kolei pełny wykaz towarów i usług objętych zwolnieniem przedmiotowych znajduje się w art. 43 ustawy o VAT.

VAT-R – formularz rejestracji VAT

Jeśli sprzedaż firmy przekracza kwotę 200 tys. zł w skali roku lub jej działalność obejmuje sprzedawanie towarów bądź usług, które nie są objęte zwolnieniem, przedsiębiorstwo musi być zarejestrowane w roli płatnika VAT. W tym celu należy przesłać do urzędu skarbowego formularz VAT-R, który zawiera przede wszystkim dane firmy i określenie obowiązku podatkowego. Dokument może być złożony fizycznie, listownie lub przez internet, jednak należy pamiętać, że musi on trafić do urzędu skarbowego właściwego dla adresu siedziby (lub miejsca zamieszkania – dla osób fizycznych).

VAT
fot. freepik.com

Rejestracja VAT – kiedy należy to zrobić?

Warto zaznaczyć, że przedsiębiorstwo musi być zarejestrowane do VAT przed powstaniem obowiązku podatkowego. Zarówno w przypadku przekroczenia limitu 200 tys. zł, jak i sprzedaży produktów lub usług objętych VAT termin przypada na dzień przed zrealizowaniem transakcji, przy której trzeba będzie naliczyć podatek VAT. To szczególnie istotne dla firm, które są blisko limitu – aby uniknąć negatywnych konsekwencji, należy na bieżąco kontrolować sumę rocznych wpływów ze sprzedaży. Do tego warto pozostawić pewien odstęp czasowy na weryfikację danych przez urząd skarbowy. Sprawdzany jest przede wszystkim adres siedziby – wraz z oceną, czy warunki są odpowiednie dla charakterystyki działań firmy. Pierwszym krokiem weryfikacji jest zazwyczaj rozmowa telefoniczna z urzędnikiem, po której może odbyć się wizyta w miejscu zarejestrowania przedsiębiorstwa.

Co grozi za brak rejestracji do VAT, gdy firma jest objęta obowiązkiem podatkowym?

Brak rejestracji do VAT w sytuacji, gdy czynności wykonywane przez firmę powinny być opodatkowane, jest traktowany jako przestępstwo karno-skarbowe. Przedsiębiorcom grozi w tym przypadku kara grzywny lub pozbawienia wolności – jej wymiar jest dostosowany do konkretnego przypadku. Jeśli jednak podatnik płaci VAT, ale nie jest zarejestrowany, urzędy dopuszczają możliwość przesłania formularza VAT-R z datą wsteczną.

Rejestracja do VAT-UE

Podmioty, które realizują transakcje z udziałem zagranicznych firm na terenie Unii Europejskiej, muszą być zarejestrowane jako podatnicy VAT-UE. Co ważne, obowiązek ten obejmuje również przedsiębiorstwa, które nie płacą podatku VAT w Polsce, jeśli wartość sprzedaży międzynarodowej w skali roku przekroczyła kwotę 50 tys. zł. Sam proces rejestracji odbywa się z użyciem tego samego formularza – wystarczy jedynie zaznaczyć pola dotyczące wpisu do VAT-UE. Możliwe jest także wysłanie zaktualizowanego zgłoszenia – to rozwiązanie przeznaczone dla firm, które już płacą podatek VAT w Polsce i chcą rozszerzyć swoją działalność na rynki zagraniczne.