Wykup leasingu na cele prywatne lub firmowe

Bardzo często po wygaśnięciu umowy leasingowej przedsiębiorcy decydują się na wykup pojazdu na cele prywatne lub firmowe. Po zakończeniu umowy leasingowej leasingobiorca ma opcję wykupu pojazdu, który może wykorzystać zarówno w celach prywatnych, jak i biznesowych. W zależności od tego, jaka decyzja zostanie podjęta, czynność wykupu będzie miała odmienne skutki w podatku VAT. Sprawdź, jakie są warunki odliczenia wykupu leasingu!

Wykup samochodu z leasingu na firmę

Leasing samochodowy to popularna forma finansowania w Polsce. Wiele firm i osób prywatnych decyduje się na tę formę zakupu, ponieważ jest to dla nich bardziej opłacalne niż klasyczny zakup. Jedną z zalet leasingu jest możliwość wykupu samochodu po zakończeniu umowy. Wykup ten może mieć różne przeznaczenie – może służyć celom prywatnym, jak i firmowym. W zależności od tego, jaką przedsiębiorca decyzję podejmie, czynność wykupu rodzi odmienne skutki w podatku VAT.

W przypadku wykupu pojazdu z leasingu na cele biznesowe podatnik będzie miał prawo do odliczenia VAT z faktury dokumentującej ten wykup. W sytuacji wykorzystywania samochodu wyłącznie do celów firmowych podatnikowi przysługuje 100% odliczenia VAT. Należy jednak spełnić określone warunki, takie jak:

  • prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu, potwierdzającej wyłącznie jego wykorzystywanie do celów biznesowych
  • oraz złożenie formularza VAT-26.

Wykup samochodu z leasingu na cele prywatne

W przypadku wykupu samochodu z leasingu na cele prywatne prawo do odliczenia VAT z faktury wykupu nie przysługuje. Decyzja skutkuje tym, że pojazd nie jest uwzględniany w majątku przedsiębiorstwa podatnika.

Warto jednak pamiętać, że możliwe jest wykorzystanie pojazdu w działalności na zasadach prywatnego samochodu. W przypadku takiego wykorzystania limit wydatków eksploatacyjnych, takich jak m.in. zakup paliwa, naprawy, serwis, wymiana opon czy wycieraczek, wynosi 20% kosztów.

Odliczenie podatku VAT zależy od sposobu użytkowania pojazdu, czyli czy będzie on używany naprzemiennie, tj. prywatnie i służbowo. Mieszany sposób użytkowania pojazdu skutkuje odliczeniem 50% VAT, natomiast korzystanie z niego w działalności pozwala na odliczenie 100% VAT.

samochód
fot. pixabay.com

Sprzedaż pojazdu z leasingu

W przypadku sprzedaży samochodu, na którym przysługiwało prawo do odliczenia VAT, należy zastosować stawkę podatku w wysokości 23%. Jednakże jeśli sprzedaż ta nastąpi w tzw. okresie korekty, czyli w ciągu 5 lat od nabycia pojazdu, to na podstawie przepisów zawartych w art. 90b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 931 ze zm.) podatnik będzie miał możliwość odzyskania VAT, który nie został odliczony przy jego pierwotnym nabyciu.

Jak wygląda sprzedaż w przypadku aut poleasingowych wykupionych na cele prywatne? Późniejsza sprzedaż tego pojazdu nie wywołuje żadnych skutków podatkowych związanych z podatkiem VAT. Sprzedający nie występuje tutaj w roli podatnika VAT, ponieważ transakcja dotyczy samochodu, który jest jego prywatnym majątkiem.