Co można odliczyć od ryczałtu 2023? 

Podatek ryczałtowy to jedna z najprostszych i najbardziej efektywnych form rozliczania działalności gospodarczej. Dla przedsiębiorców, którzy cenią sobie prostotę i wygodę w płaceniu podatków, ryczałt ewidencjonowany stał się doskonałym rozwiązaniem.

Jakie zmiany niesie za sobą rok 2023? Co możesz odliczyć od ryczałtu, decydując się na ten rodzaj rozliczenia? Odpowiedzi na te pytania i wiele więcej znajdziesz w tym przewodniku!

Najważniejsze zmiany w podatku ryczałtowym 2023

Czy wiesz, że od 2023 roku terminy rozliczeń zryczałtowanego podatku dochodowego uległy zmianie? To istotna informacja, której nie możesz przegapić, jeśli chcesz uniknąć błędów i nieprzyjemnych konsekwencji.

Od 2022 roku zeznania PIT-28 i PIT-28S należy składać od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Z kolei ryczałt za ostatni kwartał 2022 roku oraz grudzień 2022 należy opłacić do końca lutego 2023 roku. Istotny jest też fakt, iż w najbliższych latach ryczałt będzie płatny do 20 stycznia następnego roku podatkowego. To ważne informacje, które warto wziąć pod uwagę, aby uniknąć kar związanych z nieterminowym rozliczeniem.

Niezależnie od tego, czy składasz zeznanie PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38 czy PIT-39, ramy czasowe do rozliczenia podatków są teraz jednolite. Harmonizacja terminów rozliczeń daje przedsiębiorcom zdecydowanie większą kontrolę nad ich finansami. To doskonała okazja, aby uporządkować swoje dokumenty i skoncentrować się na skutecznym rozliczeniu podatkowym.

Co można odliczyć od ryczałtu 2023?

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym ryczałtowcy osiągający przychody, o których mowa w art. 6 ust. 1, 1a oraz 1d, mają prawo do odliczenia straty i wydatków wymienionych w art. 26 ust. 1, art. 26h ust. 1 oraz art. 26hb ust. 1 ustawy o podatku dochodowym.

Przedsiębiorca ma możliwość zminimalizowania podatku, korzystając z ulg i odliczeń, jeżeli strata lub wymienione wydatki nie zostały wcześniej odliczone od dochodu lub zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Co można odliczyć od ryczałtu 2023? Katalog wydatków podlegających odliczeniu ogranicza się do art. 26, art. 26h i art. 26hb ustawy o PIT. Są to m.in.:

student-gf0de1b96d_640
fot. pixabay.com

Składki na ubezpieczenie społeczne

Pośród takich wydatków można wymienić uregulowane składki na ubezpieczenie społeczne. Do odliczenia kwalifikują się także wpłaty na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE).

Składki członkowskie

Jeśli jesteś członkiem związku zawodowego, możesz odliczyć kwoty składek członkowskich w wysokości do 500 złotych rocznie. To doskonała okazja, aby wesprzeć swoją organizację zawodową i jednocześnie zyskać korzyści podatkowe.

Rehabilitacja

Dodatkowo, jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub utrzymujesz osoby niepełnosprawne, możesz odliczyć wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem codziennych czynności życiowych. Jest to ważne wsparcie finansowe, które pozwoli Ci lepiej radzić sobie z wyzwaniami związanymi z niepełnosprawnością.

Użytkowanie Internetu

Ryczałtowcy mają również możliwość odliczenia wydatków związanych z korzystaniem z Internetu w wysokości do 760 złotych rocznie. To ważne, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdy Internet odgrywa kluczową rolę w prowadzeniu działalności gospodarczej.