E-Urząd Skarbowy – jak nadać uprawnienia księgowemu?

Prowadzisz działalność gospodarczą i korzystasz z usług księgowego? Jako jednostka organizacyjna masz możliwość nadania uprawnień do Twojego konta w usłudze e-Urzędu Skarbowego, nie wychodząc z domu.

Czym jest e-Urząd Skarbowy?

e-Urząd Skarbowy to internetowe narzędzie stworzone przez Ministerstwo Finansów. Służy ono do kompleksowego załatwiania spraw podatkowych, głównie z zakresu VAT, PIT i CIT. Celem tego narzędzia jest poszerzenie e-usług Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). W serwisie dostępne są informacje na temat płatności, rozliczeń, deklaracji podatkowych, a także mandatów.

Jak nadać uprawnienia księgowemu?

Uprawnienia do konta e-Urzędu Skarbowego mogą być nadane osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. Pełnomocnik to osoba, która jest upoważniona do działania w Twoim imieniu. Można udzielić takiego upoważnienia więcej niż jednej osobie.

Finanse
fot. pl.freepik.com

Istnieją dwa zakresy dostępu, które możesz nadać – podstawowy i rozszerzony. Dostęp podstawowy pozwala na zalogowanie się, sprawdzenie poufnych danych podatkowych oraz obsługiwanie danego konta. Upoważnienie rozszerzone dodatkowo daje użytkownikowi możliwość nadawania, zmieniania oraz odbierania uprawnień innym użytkownikom tego konta.

Serwis Urzędu Skarbowego umożliwia nadanie pełnomocnictwa do podpisywania e-deklaracji poprzez zgłoszenie ULP-1.

Nadanie uprawnień zawartych w ULP-1 umożliwia:

  • ustanowienie pełnomocnika do podpisywania deklaracji składanych drogą elektroniczną,
  • złożenie zgłoszenia ZAP-3,
  • złożenie ULP-1, jeśli użytkownik jest pełnomocnikiem zawodowym (np. adwokatem czy doradcą podatkowym) i składa uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa.

Aby wysłać e-deklarację ULP-1 za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego, należy:

  • zalogować się na swoje konto na podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/,
  • przejść do zakładki „Dokumenty”, a następnie wybrać „Złóż dokumenty”,
  • wybrać deklarację UPL-1.

Podczas składania pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej należy na początku wybrać, kogo dotyczy upoważnienie. Kolejno wypełniane są dane pełnomocnika oraz okres obowiązywania upoważnienia. Po zaakceptowaniu tak przygotowana e-deklaracje zostanie złożona do odpowiedniego organu.

Zarządzanie uprawnieniami

Wszelkie informacje na temat nadanych przez nas upoważnień są dostępne po zalogowaniu w zakładce „Pełnomocnictwa”. Za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego można również złożyć zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu upoważnienia poprzez zgłoszenie OPL-1.

Do deklaracji OPL-1 w e-Urzędzie Skarbowym można dotrzeć na dwa sposoby – poprzez zakładkę „Dokumenty” lub zakładkę „Pełnomocnictwa”. Podczas składania zawiadomienia OPL-1 na początku należy zadeklarować jego cel: zmianę lub odwołanie upoważnienia. Następnie określane jest, kogo ono dotyczy, oraz uzupełniane są na końcu dane pełnomocnika. Tak wypełniona e-deklaracja po potwierdzeniu przesyłana jest do odpowiedniego organu.