Kasa fiskalna kiedy jest obowiązkowa?

Handel internetowy rozwija się w błyskawicznym tempie. Nic dziwnego, że kwestia posiadania kasy fiskalnej w sklepie internetowym budzi wiele wątpliwości. Sprawdź zasady i wyjątki dotyczące ewidencjonowania sprzedaży w kontekście e-commerce.

 Sklep internetowy a kasa fiskalna

Zgodnie z obowiązującymi przepisami kasa fiskalna jest obowiązkowa w firmie, w której przedsiębiorca dokonuje sprzedaży na rzecz:

  1. Osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej – jeśli prowadzisz sklep internetowy i Twoimi klientami są przeważnie indywidualni konsumenci, potencjalnie nieprowadzący własnej działalności, istnieje obowiązek posiadania kasy fiskalnej.
  2. Rolników ryczałtowych korzystających ze zwolnienia przedmiotowego w podatku VAT.

Istnieją jednak wyjątki od tego obowiązku, które określa szczegółowo Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2021 r., poz. 2442).

piekarz-z-bliska-w-sklepie-piekarniczym (1)
fot. freepik.com

Kto musi posiadać kasę fiskalną w sprzedaży internetowej?

Przy sprzedaży internetowej kluczowe jest spełnienie warunków opisanych w pozycjach 36 i 37 załącznika do ww. Rozporządzenia. W pozycji 36 omawiane są warunki dostawy towarów w systemie wysyłkowym, a w pozycji 37 te dotyczące świadczenia usług.

Pozycja 36 załącznika wskazuje, że zwolnienie z ewidencjonowania na kasie fiskalnej dotyczy dostawy towarów, które dostarczane są przy pomocy poczty lub przesyłek kurierskich. Istotny jest również fakt, że przedsiębiorca ma otrzymywać zapłatę za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, prowadzić ewidencję oraz posiadać dowody dokumentujące transakcję.

Pozycja 37 załącznika mówi o warunkach zwolnienia z ewidencjonowania w przypadku świadczenia usług. Podobnie jak w przypadku dostawy towarów, świadczący ma otrzymać zapłatę za wykonaną czynność przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, a także prowadzić odpowiednią dokumentację.

Świadczenie usług odbywa się na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Sprzedaż mieszana a kasa fiskalna

Jeśli prowadzisz zarówno sklep stacjonarny, gdzie korzystasz z kasy fiskalnej, jak i sklep internetowy, nie jesteś zobowiązany do ewidencjonowania całej sprzedaży na kasie fiskalnej.

Pamiętaj, że przepisy mogą ulec zmianie, dlatego zawsze warto konsultować się z organami podatkowymi. Dzięki temu masz pewność, że prowadzisz swoją firmę zgodnie z obowiązującym prawem.