Limity płatności gotówką 2023

W dynamicznym świecie finansów i handlu płatności elektroniczne zdobywają coraz większą popularność. W odpowiedzi na ten trend wiele krajów wprowadziło ograniczenia dotyczące płatności gotówką, dążąc do zwiększenia przejrzystości transakcji, ograniczenia szarej strefy i walki z praniem brudnych pieniędzy. Limit płatności gotówką obowiązuje również w Polsce. Sprawdź jaki!

Ograniczenia płatności gotówką w Polsce

Zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców, w Polsce obowiązują limity dotyczące płatności gotówką. Zgodnie z tymi przepisami, płatności gotówkowe nie mogą być dokonywane w przypadku transakcji przekraczających określone kwoty.

Zgodnie z ustawą limit płatności gotówką wynosi 15 000 złotych. Warto zaznaczyć, że limit ten ma zastosowanie w przypadku transakcji między przedsiębiorcami. Jeśli transakcja jest dokonywana pomiędzy przedsiębiorcą a osobą fizyczną, ograniczenie to nie ma zastosowania. Co więcej, limit dotyczy również transakcji między przedsiębiorcą działającym na terenie kraju a przedsiębiorcą zagranicznym. W przypadku gdy kwota na fakturze jest wyrażona w walucie obcej, konieczne jest jej przeliczenie na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu roboczym poprzedzającym datę dokonania transakcji.

gotowka
fot. freepik.com

Wpływ na przedsiębiorców

Ograniczenia płatności gotówką mają istotny wpływ na przedsiębiorców − zarówno tych prowadzących duże firmy, jak i małe przedsiębiorstwa. Płatności elektroniczne są zazwyczaj szybsze i bardziej wygodne zarówno dla klientów, jak i dla samych przedsiębiorców. Pozwala to na skrócenie czasu obsługi klienta i przyspieszenie przepływu środków finansowych.

Ponadto ograniczenia te przyczyniają się do zwiększenia przejrzystości transakcji oraz redukcji możliwości ukrywania dochodów w szarej strefie. Dzięki płatnościom elektronicznym dochody firmy są łatwiej monitorowane i kontrolowane przez organy podatkowe, co wpływa na poprawę rzetelności i zgodności z przepisami podatkowymi.

Podsumowanie

Ograniczenia płatności gotówką wprowadzone w Polsce mają na celu promowanie płatności elektronicznych, zwiększenie przejrzystości transakcji oraz walkę z praniem brudnych pieniędzy. Limit 15 000 złotych dla płatności gotówkowych wprowadza nową rzeczywistość dla przedsiębiorców, wymuszając adaptację do coraz bardziej cyfrowego świata finansów.

Dla przedsiębiorców oznacza to konieczność dostosowania swoich usług oraz systemów obsługi płatności tak, aby sprostać wymaganiom nowej rzeczywistości ekonomicznej. Jednakże z dłuższej perspektywy ograniczenia te mogą przynieść korzyści w postaci większej wygody, bezpieczeństwa i przejrzystości w sferze finansów.