Składka zdrowotna w nowym Polskim Ładzie

W 2023 roku nastąpiły duże zmiany w sposobie rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) za rok 2022, w ramach Nowego Polskiego Ładu.

W rezultacie tych zmian najwięcej skorzystają podatnicy, którzy osiągają dochód roczny poniżej 120 000 zł. Przyczyną tego jest zwiększona kwota wolna od podatku, obniżona stawka PIT dla pierwszego progu podatkowego i wiele innych modyfikacji w systemie PIT.

Wysokość składki zdrowotnej w 2023 roku

Dla podatników rozliczających się na zasadach ogólnych, składka zdrowotna stanowi 9% dochodu. Chociaż stawka daniny pozostała niezmieniona, to podstawa jej wymiaru uległa modyfikacji. Od początku 2022 roku, zasadniczo, składka zdrowotna jest naliczana od osiągniętego przychodu/dochodu i zróżnicowana w zależności od wybranej formy opodatkowania.

Dodatkowo, całkowicie zlikwidowano możliwość odliczenia tej składki od podatku (w rozliczeniach do 2 maja 2022 r. podatnicy mieli możliwość zmniejszenia jej kwoty o 7,75%).

biznes
freepik.com

Składka zdrowotna a ryczałt ewidencjonowany

Co z ryczałtem ewidencjonowanym? Składka zdrowotna dla podatników rozliczających się w tej formie (PIT-28) jest uzależniona od wartości osiąganego przez nich przychodu. Jednocześnie, ryczałtowcy otrzymali możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania 50% uiszczonych składek zdrowotnych.

Podatek liniowy

Osoby składające formularz PIT-36L muszą odprowadzić 4,9% składki zdrowotnej od swojego dochodu. Mają także prawo do odliczenia daniny zdrowotnej od podstawy opodatkowania, jednakże kwota ta jest ograniczona do maksymalnie 8 700 zł.

Składka zdrowotna dla przedsiębiorców

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, które podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej (12% lub 32%) lub stawki liniowej (19%) muszą obliczyć składkę zdrowotną od swojego dochodu, czyli przychodu pomniejszonego o koszty.

Dodatkowo, mają prawo do odliczenia od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne, pod warunkiem, że nie zostały one już zaliczone do kosztów.

Jak wygląda sytuacja w przypadku przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem? W tym przypadku przedsiębiorcy podlegają nieco innym zasadom. W zależności od wysokości ich przychodów, przedsiębiorcy zostali podzieleni na trzy grupy.

  • W roku 2023 składka zdrowotna dla tych, którzy osiągają roczne przychody (pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne) do 60 tys. zł wynosi 376,16 zł miesięcznie.
  • W drugim progu, dla przychodów od 60 tys. do 300 tys. zł, składka zdrowotna wynosi 626,93 zł miesięcznie.
  • Z kolei przedsiębiorcy z przychodami powyżej 300 tys. zł, muszą co miesiąc odprowadzać składkę zdrowotną w wysokości 1128,48 zł.

Składka zdrowotna w formie karty podatkowej

Składkę zdrowotną muszą również odprowadzać przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formie karty podatkowej. W roku 2023 jej wysokość wynosi 314,10 zł miesięcznie.

Ponadto, przedsiębiorcy zobowiązani są do odprowadzania składki zdrowotnej za osoby współpracujące, zazwyczaj najbliższą rodzinę (małżonek, rodzice, dzieci), które pomagają w prowadzeniu firmy. W roku 2023 składka za współpracowników wynosi 470,20 zł miesięcznie.